3. godina radiologije

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

3. godina radiologije
  Predmet
V sem
VI sem
Uk.
ECTS
P
S
PR
P
S
PR
P
S
PR
RADIOLOGIJA
 1  Nuklearna medicina 90   90      
90
 
90
10
 2  Radioterapija i onkologija       90   90
90
 
90
7
 3  Ultrazvučna dijagnostika       25   30
25
 
30
2
 4  Intervencijska radiologija 20   25      
20
 
25
2
 5  Modifikacije rad. metoda 30 10        
30
10
 
2
 6  Nove tehnologije računala       60   30
60
 
30
3,5
 7  Managment u radiologiji       30 15  
30
15
 
3
 8  Kom. rad. metode 90   120      
90
 
120
10
 9  Kontrola uređaja i procesa       30   15
30
 
15
4
 10  Izrada diplomskog rada                
500
5


DRUŠTVENE ZNANOSTI
 11  Engleski jezik   30          
30
 
3
IZBORNI KOLEGIJI
 12  Nuklearno-med. instrumentacija
15
 
15
     
15
 
15
1,5
 13  Planiranje u radioterapiji
15
15
       
15
15
 
1,5
 14  Znanstveni rad i istraživanje      
20
 
15
20
 
15
1,5
LJETNA PRAKSA
 15  Stručna praksa                
300
4