Preddiplomski sveučilišni studiji

Uvjeti upisa i optimalan broj studenata

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi i razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, biologija i kemija

Temeljem rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo za upis formira rang-listu za svaki studij i određuje pristupnike koji su, suglasno natječaju, stekli pravo upisa na Fakultet zdravstvenih studija. Pristupnici koji se upisuju na Fakultet zdravstvenih studija, a tijekom prethodnog školovanja nisu učili najmanje dvije godine latinski jezik, moraju najkasnije do kraja prvog semestra položiti ispit iz latinskog jezika u odgovarajućoj ustanovi.

Razredbeni rujanski ispit akademske 2018./2019. godine:

Preddiplomski sveučilišni studij R RP IZ
studij sanitarnog inženjerstva 4 18+8*  5+4*
studij primaljstva 5 2+2* 9+5*

R- redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

RP- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

IZ – izvanredni studenti za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja

* - studenti strani državljani

Prijave za upis za srpanjski razredbeni rok primaju se od 3. do 7. rujna 2018. od 9,00 do 12,00 sati

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentsku referadu prilažući potrebne dokumente:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih (ne može biti stariji od 6 mjeseci),  
 • Svjedodžbu o završnom ispitu (matura) i
 • Svjedodžbe svih razreda četverogodišnje škole (svjedodžbe moraju biti originalne ili ako su originali predani na neki drugi fakultet, ovjerene kopije s potvrdom fakulteta gdje se nalaze originali.
 • Pristupnici koji imaju strane svjedodžbe moraju priložiti rješenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ (adresa Stjepana Radića 3/III) da im se te svjedodžbe priznaju za nastavak studija u BiH,
 • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima-original,
 • Potvrda o prebivalištu - original,
 • Dokaz o uplati troškova postupka razredbenog postupka u iznosu od 50 KM (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija pri UniCredit banci 3381002200097762)
 • Popunjen formular koji se dobije na Fakultetu

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

Termin održavanja srpanjskog razredbenog postupaka:

Studij Termin
primaljstvo utorak. 11. rujna 2018. u 12,00 sati
sanitarno inženjerstvo srijeda, 12. rujna 2018. u 12,00 sati

UPISI NA FAKULTET

Studenti koji steknu pravo upisa na rujanskog razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultet u vremenu od 17. do 18. rujna 2018. godine od 9,30 do 12,30 sati, u protivnom gube pravo upisa. (Smatra se da su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto se smatra slobodnim).

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

 • Indeks i upisni materijal (indeks i upisni materijal možete kupiti u "Ziral" knjižari koja se nalazi u Kampusu Sveučilišta),
 • Dvije fotografije (format 4x6)
 • Originalne dokumente (svjedodžbe, matura, potvrda o prebivalištu, izvadak iz matične knjige rođenih, liječničko uvjerenje),
 • Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa

 

Svi studenti strani državljani dužni su regulirati svoj status u Službi za poslove sa strancima T. C. Mostar na adresi Ul. kneza Višeslava bb, Mostar (T.C. Orca).

 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente za akakdemsku 2018./2019. godinu