Znanstvena oprema

Znanstvena oprema

U nastavku popis opreme u Kabinetu praktičnih vještina Fakulteta zdravstvenih studija, najvećim dijelom pristigla uz podršku Tempusa (ProSes-Fondacija fami, Ccnurca, projekt „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“):

 

  • Aspirator
  • Mjerač protoka zraka
  • Glukometar (aparat za mjerenje šećera)
  • Šprica za ispiranje uha
  • Tlakomjeri
  • Kreveti (5 kom)
  • Inkubator
  • Defbrilator set
  • Monitor za kontinuirani nadzor vitalnih parametara
  • Pulsni oximetar
  • Infuziona pumpa (kom 2)
  • Perfuzor
  • Stalak za infuziju (kom 2)
  • EKG Bio set (2 kom)
  • Boca s kisikom i manometro

 

LUTKE-FANTOMI

 

  • Lumbs & things- Simulator poroda
  • Model dojki za simulaciju istiskivanja mlijeka
  • Jastučić kože za inciziju i šivanje rodilje
  • Lutka za simulaciju poroda-obična
  • Intradermal injection- simulator za intradermalni pristup
  • Lutka za katetarizaciju sa dodatcima spolovila
  • Auscultation-trainer, treniranje auskultacije
  • Crash Kally-fantom za intervencije
  • Lutka za heimlichov zahvat
  • Model bronhija
  • De luxe difficult- trening postavljanje airway (dišni put)
  • Male Mult- ruka za intravenozni pristup (kom 3)
  • Life-form- Simulator za subkutani pristup
  • Ovratnik (odrasli i dječji)
  • Lutka s organima
  • Beba lutka (rezervni spolni organi)
  • Ruka za simulaciju mjerenja tlaka
  • Glava sa stranim tijelom
  • Ozljeda potkoljenice
  • Ozljeda abdomena
  • Ozljeda stopala
  • Ozljeda prsnog koša
  • Ozljeda ruke
  • Simulator spinalne punkcije
  • Laerdal trup za reanimaciju
  • litlle Anna- Lutka za defibrilaciju
  • Komplet za šivanje kože s koncem

Kabinet posjeduje pribor, sitni inventar i potrošni materijal koji je nužan za praktičnu vježbu, kako bi se u Kabinetu zadovoljili svi kriteriji intervencija koje naši studenti moraju zadovoljiti tijekom studiranja.