Studentski zbor

Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata. Studentski izbori se provode svake godine, kada studenti biraju svog predstavnika u Fakultetsko vijeće.

Predstavnici svih godina jednog fakulteta biraju predsjednika i dopredsjednika podružnice Studentskog zbora tog fakulteta koji predstavljaju fakultet u Predsjedništvu Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.

Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta bira predsjednika i zamjenika predsjednika, kao i glavnog tajnika. Predsjednik i zamjenik predsjednika Studentskog zbora su članovi Senata Sveučilišta gdje zastupaju interese studenata Sveučilišta.

Pored Studentskog zbora kao krovne studentske organizacije, studenti se organiziraju i svoj rad obavljaju i u okviru studentskih udruga. One su ustrojene kao strukovne udruge koje djeluju na području jednog ili više sličnih fakulteta ili su organizirane na nekom drugom principu.

O STUDENTSKIM IZBORIMA

Studentski zbor svake godine organizira demokratske studentske izbore koji omogućuju studentima da biraju i budu birani za predstavnike svojih godina, fakulteta, te čitavog Sveučilišta. Brucoši, kandidirajte se na početku akademske godine na studentskim izborima kao predstavnici svoje godine. Mandat studentskih predstavnika traje jednu godinu. Studentski zbor nakon izbora izrađuje statistiku proteklih izbora. I ove je godine velik broj studenata glasovao za svoje predstavnike. Izborno povjerenstvo Sveučilišta je izvijestilo da je odziv studenata bio 34,37%.

Podružnice Studentskoga zbora

Studentski zbor je organiziran na principu podružnica. Svaka podružnica djeluje na svome fakultetu. Studentski zbor trenutno broji 10 podružnica. Predstavnici podružnice sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća fakulteta. Predsjednik i zamjenik predsjednika podružnice je ujedno i član Predsjedništva Studentskog zbora.
 

Sastav podružnice Studentskog zbora na FZS za akademsku godinu 2015/16 je sljedeći: 

Predstavnik 1. godine (za sve smjerove): Krešimir Baković

Predstavnik 2. godine Dino Ladan

Predstavnik 3. godine Andrej Galić

Predstavnica 4. godine Sanja Šaravanja

Predstavnik 5. godine Marko Krpan

Predsjednica Studentskog zbora FZS: Katarina Herceg

Zamjenik predsjednice: Marko Krpan

 

Kontakt : 

FB: Studentski Zbor Fzs Mostar

studentski.zbor@sve-mo.ba