Skupovi

Skupovi
1. međunarodni znanstveno-stručni simpozij Kineziterapija u sportu, edukaciji i rehabilitaciji
1. međunarodni znanstveni simpozij JAVNO ZDRAVSTVO-POSTIGNUĆA I IZAZOVI
II. simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem

Tema „Jačanje kvalitete primaljske skrbi – izazov za budućnost“

Četvrti simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 5. i 6. svibnja 2016. godine

Tema „Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU“

Treći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 14. i 15. svibnja 2015. godine

Tema „Prepoznatljivost rada medicinskih sestara/tehničara u sustavu zdravstva“

Drugi simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 8. i 9. svibanj 2014.

 Tema "Inovacije u radu medicinskih sestara/tehničara"

Prvi simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 13. svibanj 2013.

Tema "Prevencija i kontrola bolničkih infekcija"