Skupovi

Skupovi
1. međunarodni znanstveni simpozij JAVNO ZDRAVSTVO-POSTIGNUĆA I IZAZOVI
II. simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem

Tema „Jačanje kvalitete primaljske skrbi – izazov za budućnost“

Četvrti simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 5. i 6. svibnja 2016. godine

Tema „Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU“

Treći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 14. i 15. svibnja 2015. godine

Tema „Prepoznatljivost rada medicinskih sestara/tehničara u sustavu zdravstva“

Drugi simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 8. i 9. svibanj 2014.

 Tema "Inovacije u radu medicinskih sestara/tehničara"

Prvi simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 13. svibanj 2013.

Tema "Prevencija i kontrola bolničkih infekcija"

„TEMPUS“  - KABINET

„TEMPUS“  - KABINET  

 Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru je potpisao suradnju s projektom „Tempus“ 2014 godine.  Uvjereni smo bili tada, kao i sada, nakon tri i pol godine izvrsne suradnje u važnost i značaj sudjelovanja u ovakvom i sličnim projektima.

Projekt ima za  cilj  jačanje sestrinstva na svim razinama, uz podršku ProSesa-a i Fondacije Fami, čija je prvotna uloga podrška u obrazovanju medicinskih sestara, podizanje svijesti o provođenju zdravstvene njege na svim razinama.

Uspješno smo opremili informatičku dvoranu, obogatili medicinsko-tehničku opremu, a sve zahvaljujući participiranju ovog projekta kao i zalaganju djelatnika Fakulteta zdravstvenih studija, koji su u njemu aktivno sudjelovali.

Prethodno spomenuti djelatnici koji su aktivno sudjelovali u ovom projektu prošli su i razinu projektom planiranih edukacija i treninga, te time priskrbili Fakultetu Zdravstvenih studija, a i sebi osobno certifikat za „Practical training for teaching and examining methodologies in nursing“, te stekli zvanje trenera iz prethodno navedene materije.

Isti su 30. 06. 2016. godine organizirali na Fakultetu Zdravstvenih studija u Mostaru „Trening trenera“, i uspješno prenijeli znanja i iskustva prethodno stečena participiranjem u projektu za sve edukatore, asistente u zvanju koji izravno i neizravno sudjeluju u nastavi ili praktičnim vježbama sa studentima.

Posjećen je Griningen University of Applied Sciences Groningen The Netherlands, na kojem su sudjelovali predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija kao i predstavnici iz cijele BiH, RS, CG, Makedonije. Svrha posjete je trening za partnere programa, sastanak konzorcija, evaluacija realiziranog kroz projekt i usklađivanje kurikuluma visokoškolskih ustanova.

U sklopu projekta „Tempus“ organizirane su edukacije za sve naše asistente koji su u korelaciji sa studentima Fakulteta zdravstvenih studija i koji na bilo koji način vode praktičnu nastavu (vježbe) studentima. Cilj edukacije-treninga asistenata je usavršavanje i usvajanje metode učenja prema novim principima:

- Payton                                      - Alternative teaching methods

- OSCE                                       - Clinical Skills

- PBL                                          - Debriefing

- Mind mapping                          - Campus

 

Treninzi i edukacije pod nazivom: "Practical training for teachin and examining methodologies in nursing teaching",, realizirani u više zemalja, a sve u sklopu "Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities“ (CCNURCA), 544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.

U nastavku popis opreme u Kabinetu praktičnih vještina Fakulteta zdravstvenih studija, najvećim dijelom pristigla uz podršku Tempusa (ProSes-Fondacija fami, Ccnurca, projekt „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“):

 

 • Aspirator
 • Mjerač protoka zraka
 • Glukometar (aparat za mjerenje šećera)
 • Šprica za ispiranje uha
 • Tlakomjeri
 • Kreveti (5 kom)
 • Inkubator
 • Defbrilator set
 •  
 • Monitor za kontinuirani nadzor vitalnih parametara
 • Pulsni oximetar
 • Infuziona pumpa (kom 2)
 • Perfuzor
 • Stalak za infuziju (kom 2)
 • EKG Bio set (2 kom)
 • Boca s kisikom i manometro

 

LUTKE-FANTOMI

 

 • Lumbs & things- Simulator poroda
 • Model dojki za simulaciju istiskivanja mlijeka
 • Jastučić kože za inciziju i šivanje rodilje
 • Lutka za simulaciju poroda-obična
 • Intradermal injection- simulator za intradermalni pristup
 • Lutka za katetarizaciju sa dodatcima spolovila
 • Auscultation-trainer, treniranje auskultacije
 • Crash Kally-fantom za intervencije
 • Lutka za heimlichov zahvat
 • Model bronhija
 • De luxe difficult- trening postavljanje airway (dišni put)
 • Male Mult- ruka za intravenozni pristup (kom 3)
 • Life-form- Simulator za subkutani pristup
 • Ovratnik (odrasli i dječji)
 • Lutka s organima
 • Beba lutka (rezervni spolni organi)
 • Ruka za simulaciju mjerenja tlaka
 • Glava sa stranim tijelom
 • Ozljeda potkoljenice
 • Ozljeda abdomena
 • Ozljeda stopala
 • Ozljeda prsnog koša
 • Ozljeda ruke
 • Simulator spinalne punkcije
 • Laerdal trup za reanimaciju
 • litlle Anna- Lutka za defibrilaciju
 • Komplet za šivanje kože s koncem
 •  

Kabinet posjeduje pribor, sitni inventar i potrošni materijal koji je nužan za praktičnu vježbu, kako bi se u Kabinetu zadovoljili svi kriteriji intervencija koje naši studenti moraju zadovoljiti tijekom studiranja.