Knjižnica

Knjižnica

U sklopu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru djeluje i knjižnica koja posjeduje brojne monografske publikacije i periodiku koje pokrivaju sve studijske grupe zastupljene na Fakultetu.

Knjižnica je osnovana s ciljem informiranja, poticanja i educiranja korisnika naših usluga, kako bi isti na jednostavan način imali pristup bogatom knjižničnom fondu.

Za pribavljanje dodatnih informacija korisnicima su na raspolaganju i računala u sklopu čitaonice.

Pravo korištenja knjižnične građe i usluga studenti stječu prilikom upisa na Fakultet. Usluga korištenja iznosi 10 KM na godišnjoj razini i uplaćuje se na transakcijski račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381002200097762 (UniCredit banka).

- Voditelj knjižnice, mr. sc. Josip Šimić, dipl. bibl. – simicj21@gmail.com

- djelatnik Marin Boras – marinboras099@gmail.com

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak 08:00 - 15:00 sati