Riječ dekana

Dragi studenti Fakulteta zdravstvenih studija,

Početak studija je jedan od najvažnijih događaja u životu svakog akademskog građanina. Označava početak nove karijere, otvaranje novih mogućnosti, upoznavanje novih životnih situacija i suočavanje s novim izazovima. Da bi se lakše prilagodili svojim novim obvezama, trebate upoznati organizaciju i sadržaj studija. Otvaranjem web stranica, obavještavamo vas o nekim bitnim činjenicama.
Fakultet zdravstvenih studija je jedna od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Mostaru, osnovan 2000. godine kao Visoka zdravstvena škola. Ubrzano se razvija u prepoznatljivu instituciju koja educira studente, reproducira vlastiti znanstveno-nastavni kadar i učestvuje u međunarodnim projektima. Program razvoja fakulteta je usklađen s ciljevima Bolonjskog procesa, a u narednom četverogodišnjem periodu vodstvo fakulteta će nastojati integrirati nastavu povezivanjem srodnih nastavnih predmeta i podići kvalitetu vježbi.

Završetkom prvog stupnja studija u trajanju od 3 godine steći ćete naziv prvostupnik/prvostupnica, a nakon ispunjenja uvjeta upisa najbolji od vas će moći nastaviti drugi dvogodišnji stupanj studija. Vaš budući poziv je više od zanimanja. Zato prije dobivanja diplome diplomanti svečano prisežu na obvezno pomaganje svakom čovjeku bez obzira na rasu, spol, naciju i vjeru. Također se obvezuju da će čuvati tajne i štititi dostojanstvo svojih bolesnika. Više nego ikada prije, studenti su odgovorni za vlastiti uspjeh u studiranju.

Zbog toga očekujem vaše sugestije koje će zajednički razmotriti studenti i nastavnici.

U ime svih nastavnika Fakulteta zdravstvenih studija želim vam puno uspjeha u studiranju, uspješnu suradnju s nastavnicima i kolegama i brz završetak studija.

 

Dekan Fakulteta zdravstvenih studija