Pravilnici

Pravilnici

PDF icon PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENO - NASTAVNA ZVANJA.pdf
Pravlnik o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja
PDF icon Pravilnik o postupku donosenja i evaluacije studijskih pr.pdf
Pravilnik o postupku donošenja i evaluacije studijskih programa
PDF icon Pravilnik o izdavackoj djelatnosti.pdf
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
PDF icon Pravilnik-o-odijevanju.pdf
Pravilnik o odijevanju
PDF icon Pravilnik o minimalnim uvjetima izbora u zvanja.pdf
Pravilnik o minimalnim uvjetima izbora u zvanja
PDF icon Pravilnik-o-doktorskim-studijima.pdf
Pravilnik o doktorskim studijima
PDF icon Pravilnik-o-doktorskoj-umjetnickoj-disertaciji.pdf
Pravilnik o doktorskoj umjetničkoj disertaciji
PDF icon Pravilnik-o-dodjeli-pocasnog-zvanja-professor-emeritus.pdf
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
PDF icon FZS PRAVILNIK O ANGAZIRANJU STUDENATA DEMONSTRATORA.pdf
Pravilnik o angažiranju studenata demonstratora
PDF icon PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA FZS.pdf
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
PDF icon FZS PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKOM STUDIJU.pdf
Pravilnik o preddiplomskom studiju
PDF icon PRAVILNIK O STUDIRANJU SVEUCILISTA U MOSTARU.pdf
Pravilnik o studiranju Sveučilišta u Mostaru
PDF icon Pravilnik-o-stegovnoj-odgovornosti-studenata.pdf
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru
PDF icon PRAVILNIK O NAGRADIVANJU I POHVALJIVANJU STUDENATA.pdf
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata FZS
PDF icon PRAVILNIK O PROVEDBI STRUCŒNE PRAKSE.pdf
Pravilnik o provedbi stručne prakse