3. godina preddiplomskog studija primaljstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

3. godina preddiplomskog studija primaljstva
r.br. KOLEGIJ I. semestar II. semestar ECTS
    P S V P S V  
       PRIMALJSTVO I PRIMALJSKA PRAKSA
1. Primaljska njega bolesnog novorođenčeta       20 20 100 7
2. Primaljska njega rizičnih trudnoća 20 20 100       6
3. Primaljska njega u puerperiju 15 10 40       5
4. Upravljanje u zdravstvu       10 5 10 1
5. Patronaža i dispanzerski rad 30 15 60       6
6. Izrada završnog rada           450 9
7. Klinička ljetna primaljska praksa III           300 6
                                    KLINIČKE ZNANOSTI
8. Bolesno novorođenče i nedonošče  30 10 0       2
9. Osnove anestezije i reanimacije 10 0 30       3
10. Osnove kirurgije 20 0 0       1
11. Osnove transfuzijske medicine 20 0 0       1
12. Rizična i patološka trudnoća 30 0 0       2
DRUŠTVENE ZNANOSTI
13. Primaljstvo temeljeno na dokazima       15 10 10 2
14. Zdravstveno pravo i etika       15 15 0 2
15. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 15 10 5       2
16. Javno zdravstvo       15 15 0 2
IZBORNI KOLEGIJI
17. Osnove instrumentiranja 15 0 15       2
18. Zdravstvena njega onkološkog bolesnika       15 0 10 1
UKUPNO 205 65 250 90 65 880  
520 1035