2. godina fizioterapije

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

2. godina fizioterapije

 

R.BR. KOLEGIJ III. SEMESTAR IV. SEMESTAR ECTS
    P S V P S V  
FIZIOTERAPIJA 
1. Fizioterapija I 100 60 40       10
2. Fizioterapija II       110 40 60 8
3. Fizioterapija III       60 10 35 6
4. Fizioterapijske vještine I       45   135 6
5. Klinička ljetna praksa II.           225 5
                                          KLINIČKE ZNANOSTI
6. Ortopedija 25 15         1,5
7. Protetika i ortotika 25 15         1,5
8. Traumatologija 30 10         1,5
9. Sportska medicina 20 10         1,5
10. Kardiopulmoogija 75           1,5
11. Reumatologija 30 15         1,5
12. Ginekologija 30 15         1,5
13. Pedijatrija 45 15         1,5
14. Neurologija       40 15   1,5
15. Psihijatrija       15 15   1,5
16. Dermatologija 25 5         1,5
17. Onkologija 15 10         1,5
DRUŠTVENE ZNANOSTI
18. Engleski jezik II   40         2
IZBORNI KOLEGIJI
19. Prehrana u sportu 30 15         3
20. Zdravstvena statistika       15 15   2
UKUPNO 450 225 40 285 95 455 60
715 835