3. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Patronaža i dispanzerski rad
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Osnove anestezije i reanimacije
Osnove transfuzijske medicine
Osnove kirurgije
Osnove instrumentiranja
Primaljska njega rizičnih trudnoća
Bolesno novorođenče i nenonošče
Rizična i patološka trudnoća
Primaljska njega u puerperiju