2. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Primaljska njega u porodu
Medicinska sociologija
Zdravstvena psihologija
Ginekologija
Zdravo novorođenče
Prehrana i dijetetika
Osnove kliničke medicine
Spolni odgoj i planiranje obitelji
Psihologija porodne boli
Prenatalna primaljska njega