Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti objavilo je Poziv za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH.

 

Sukladno Pozivu FMOZ, za prijavu na natječaj, uz obrazac prijave koju je moguće dobiti u skriptarnici Fakulteta potrebno je dostaviti:

 

-Obrazac za prijavu;

-Ovjerenu kopiju osobne iskaznice studenta;

-Ovjerenu kopiju CIPS-ove prijave prebivališta;

-Ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija;

-Potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa u banci, s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca).

Podrška se ne odnosi na studente  1 (prve) godine I. (prvog) ciklusa studija.

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Tajništvo Fakulteta najkasnije do petka 20.10.2017. god. u 14.00 h.