Nastupno predavanje pred povjerenstvom, studentima i nastavnicima, za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Zrinka Madžara, održati će se u utorak, 27. lipnja 2017.godine u 11,00 sati u Vjećnici Fakulteta zdravstvenih studija. 

Tema nastupnog predavanje je: „Sportsko-medicinski aspekti kirurškog liječenja bolesti debelog crijeva"

Pozivaju se svi zainteresirani studenti i nastavnici da budu nazočni na nastupnom predavanju.

 

19 lip