Izdavačka kuća MARKA, Velika Gorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u ponedjeljak, 24. travnja 2017.u 18,00 sati
u amfiteatru 13 Filozofskog fakulteta organizira prezentaciju OSMOJEZIČNOG MEDICINSKOG ENCIKLOPEDIJSKOG RJEČNIKA auktora Joza Marevića.