Diplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

  • Prijave za upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano do 1. listopada 2018. godine.
  • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova ili stručni trogodišnji studij i specijalizacija s 60 - 90 ECTS bodova.

U prvu godinu prima se:

 Diplomski sveučilišni studij  RP
 Klinička zdravstvena njega    20+*5
 Klinička fizioterapija                                       20+*5

 Radiološka tehnologija

 20+*5
Sanitarno inženjerstvo  20+*5

 1. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

  •     izvadak iz matične knjige rođenih,
  •     diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju,
  •     dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o       nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
  •     životopis,
  •     dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM,
  •     kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni         plan i program završenog studija.

2. Troškovi studiranja: Visina školarine po semestru iznosi 1600 KM

3.  Svi studenti pri upisu na fakultete, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, uplaćuju 10KM za korištenje Knižnice Fakulteta.

Hrvatski

Upisi kategorije: