FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

KAZEDRA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU

ZDRAVSTVENA NJEGA ODRASLIH II - KIRURŠKIH BOLESNIKA

Rezultati pismenog ispita 17. studeni 2017. god.

 

 

Ime i prezime

Broj osvojenih bodova

ocjena

Andrea Radić

31

Dobar 3

Ana Sabljić

38

Izvrstan 5

Ana Čeko

26

Dovoljan 2

Josip Bejo

27

Dovoljan 2

Andrea Zec

37

Izvrstan 5

Josipa Kraljević

27

Dovoljan 2

Nina Hadrović

34

Vrlo dobar 4

Ivana Nikolić

36

Izvrstan 5

Josip Rotim

38

Izvrstan 5

Marija Marić

34

Vrlo dobar 4

Anita Čuić

33

Vrlo dobar 4

Marija Bilić

31

Dobar 3

Ivana Bandić

33

Vrlo dobar 4

Anđela Stanić

36

Izvrstan 5

Mirna Radman

32

Vrlo dobar 4

Anita Bušić

38

Izvrstan 5

Ana Kvesić

35

Vrlo dobar 4

Dragana Šimović

39

Izvrstan 5

Danijela Prusina

34

Vrlo dobar 3

Nikolina Mlikota

37

Izvrstan 5

Mateo Raič

33

Vrlo dobar 4

Kazagić Merima

38

Izvrstan 5

Matea Korda

32

Vrlo dobar 4

Julija Krstanović

35

Vrlo dobar 4

Josipa Rogić

31

Dobar 3

 

 

       Voditelj kolegija

     Prim. doc. dr. sc. Davorin Kozomara dr. med.