R.br.

Prezime i ime

ocjena

Bodovi

1.

ĆOSIĆ ELIZABETA-DORIS

2

60

2.

KOVAČ MONIKA

2

66

3.

KULIER DORIS

3

75

4.

KUTLE ANDREA

3

70

5.

MEMIĆ ANELA

3

77

6.

PLANINIĆ MATEJ

1

46

7.

ŠIMUNOVIĆ PETRA

4

82

8.

ŠUŠNJA ROMANA

2

63

9.

VIDOVIĆ JELENA

1

42

Bodovanje (prema sveučilišnom pravilniku):

0 - 54 =1

55 - 66 = 2

67 - 78 =3

79 - 90 = 4

91 - 100 =5

Uvid u testove održati će se u ponedjeljak 16. travnja 2018. godine u 14:00 sati na Medicinskom fakultetu u uredu mr.sc. Nevenke Jelić.