Početna

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Novosti i obavijesti

Fakultet zdravstvenih studijaPredmet: Fizika -Pismeni dio ispita 19.11.Položili: R.br. 1. Alilović Ivana2. Barišić Danijela3. Bošković Marin4....
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA PREDMET:  Osnovne motoričke transformacije 1. Rezultati pismenog ispita održanog 10...
Studenti koji nisu pristupili usmenom dijelu ispita iz kolegija Engleski jezik I, moraju se javiti asistenticama na e-mail Kaji Mandić (kajamandic2@...
Prezentacija za studente i nastavno osoblje EU info centra BiH, koja će se održati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb...
Ovdje možete preuzeti raspored iz kolegija Zdravstveno informacijski sustav za 1. godinu magisterija (svi smjerovi).
RASPORED STUDENATA ZA USMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA NUKLEARNA MEDICINA INUKLEARNO MEDICINSKA INSTRUMENTACIJA 24. studenog 2014. godine u 11:00...
Uvid u testove i usmeni dio ispita iz kolegija Engleski jezik I kod prof. dr. sc. Izabele Dankić održat će se u petak 21. studenog  2014. godine...
Ovdje možete preuzeti rezultate ispita iz kolegija Engleski jezik I. Usmeni dio ispita bit će naknadno oglašen. 
U suradnji s Odjelom transfuzije SKB Mostar organizirana je u petak, 14. stiudenog 2014. godine s početkom u 10,00 sati akcija dobrovoljnog darivanje...
Ovdje možete preuzeti novi raspored iz kolegija Kemija I.

Stranice