Početna

Novosti i obavijesti

25
ruj
Upis ocjena za sve studijske skupine kod prof. dr. sc. Dubravke Šimić održat će se petak, 28. rujna 2018. u 11,30 na FZS.
25
ruj
Komisijski ispit iz kolegija Biologija i humana genetika kod prof. dr. sc. Jurice Arapovića održat će u četvrtak 27. rujna 2018. godine u 09:00 sati na Medicinskom fakultetu. 
25
ruj
Studenti koji nisu upisali ocjene kod prof. dr. sc. Vlade Majstorovića obvezni su osobno dostaviti indekse u studentsku referadu, a najkasnije do 26. rujna 2018. godine do 08:30 sati.
25
ruj
Upis ocjena kod dr. Mladena Kolobarića održat će se u četvrtak 27. rujan 2018. godine u 13:00 sati na FZS.
25
ruj
ed. br. STUDENT                                   O C J E N A...