Rezultati ispita iz kolegija Radiološka anatomija i patologija

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Rezultati ispita iz kolegija Radiološka anatomija i patologija

Pismeni dio ispita iz kolegija Radiološka anatomija i patologija položili su dolje navedeni studenti:

1. Vukoja Marin

2. Džeba Toni

3. Hrnjkaš Marko

4. Kačić Hrvoje

5. Sičaja Andrej

6. Jozić Tamara

Usmeni dio ispita održat će se 15. ožujka 2017. godine u 12:00 sati na Zavodu za radiologiju SKB Mostar.