Otvoren Natječaj za prijavu za mobilnost studenata i osoblja na Sveučilište u Splitu

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Otvoren Natječaj za prijavu za mobilnost studenata i osoblja na Sveučilište u Splitu

Otvoren je natječaj za prijavu za mobilnost studenata i osoblja na Sveučilište u Splitu. Za naše Sveučilište odobrene su tri stipendije za studente prvog i drugog ciklusa te jedna stipendija za nastavno i jedna za administrativno osoblje.


Zainteresirani kandidati  trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju  prema uvjetima natječaja do 24. ožujka 2017. godine na e-adresu erasmus+ka1@sve-mo.ba.
Sve potrebne informacije mogu se pronaći ovdje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća slobodno se obratite u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar, BiH Tel. +387 36 337 077, fax. +387 36 320 885 ili na e-adrese:rektorat-ms@sve-mo.ba