Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva

Program školovanja je izrađen na osnovu slijedećih temeljnih načela

- Bolonjska deklaracija 3 + 2
- Minhenska deklaracija / WHO 2000 – postavljene odrednice budućeg obrazovanja medicinskih sestara
- Cilj 18 WHO – razvoj ljudskih resursa u zdravstvu do 2010 godine
- The European Union standards for Nursing, European Health 21.
– WHO ( Directive 77/452 EEC the study program must contain 4600 hours) Zdravstvo  za sve u 21. stoljeću WHO
- 1 st International Conference of Delegates of Nursing Studies in higher education in an enlarged Europa ( 3 godine studij sestrinstva  sa najmanje 180 bodova može se izvoditi samo na Sveučilištu  i osigurava diplomu u sestrinstvu («bc.sc. in nursing»).

Opći ciljevi programa:

- pripremiti studenta da sposobno i odgovorno obavlja zdravstvenu njegu  zasnovanu na etičkim postavkama i kroz cijelo-životno obrazovanje. Središnje mjesto u zdravstvenoj njezi treba imati pojedinac, njegova obitelj i društvena zajednica cjelini.

- pripremiti studenta na rad s pojedincem, njegovom obitelji i društvenom zajednicom, poštujući različitosti, kulturu i etničku pripadnost.

- osposobiti studenta da obavlja zdravstvenu njegu na različitim radnim mjestima koja su predviđena razinom obrazovanja.

Zdravstvena njega  mora biti zasnovana na dokazima ( evidence based care )
Znanja potrebna za provođenje zdravstvene njege potrebno je razvijati kroz znanstveni rad, kako bi se postigli najviši standardi prakse

- osposobiti studenta sa timski rad i suradnju  sa svim stručnjacima uključenim u sve oblike promicanja zdravlja, liječenje i zdravstvenu njegu student mora dobiti najvišu razinu obrazovanja, integrirana znanja iz teorije i prakse, kako bi se mogao profesionalno razvijati kroz sve oblike cijelo-životnog obrazovanja

Specifični ciljevi:

- razvijati specifična znanja, vještine i stavove za primjenu zdravstvene njege kod bolesnog ili zdravog pojedinca, njegove obitelji i društvene zajednice u cjelini

- razvijati znanja, vještine i stavove za mogućnost dobre procjene potreba za zdravstvenom njegom, za izbor najbolje strategije razvoja, upravljanje, koordinaciju i  evaluaciju zdravstvene njege u različitim situacijama, i na različitim radnim mjestima.

- razvijati znanja, sposobnosti i stavove potrebne za rad na promjenama  unutar  društvene zajednice u svrhu promicanja zdravlja i sprečavanja bolesti

- razvijati vještinu kritičke analize, sinteze i evaluacije zdravstvene njege

- razvijati sposobnost donošenja odluka  u/ ili o postupcima u zdravstvenoj njezi u nepredviđenim okolnostima

- razvijati sposobnosti prepoznavanja i određivanja složenih problema, te pronalaženja mogućih putova za njihovo rješavanje

Najvažnija područja učenja:

- javno zdravstvo/promicanje zdravlja, zdravstvena zaštita zdravstveni
- odgoj, obrazovanje bolesnika
- opća i specijalna zdravstvena njega
- bihevioralne znanosti
- biologijske znanosti
- komunikacijske vještine
- etički i pravni aspekti profesije
- informatika i informatička tehnologija
- upravljanje i rukovođenje
- istraživački rad