Preddiplomski sveučilišni studij primaljstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Preddiplomski sveučilišni studij primaljstva

Zdravstvo u Bosni i Hercegovini treba visokoobrazovane primalje koje će vladati specifičnim znanjima i vještinama primaljske njege, ali i područjem upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva i školstva.  Kako danas u BiH obrazovanje u području primaljstva uključuje samo srednjoškolstvo obrazovanje „primalja“  ne zadovoljava potrebnu visoku razinu primalja, a  suvremena Europa i ostali razvijeni svijet srednješkolsko obrazovanje primalja ne prepoznaje. Također, postojeće „primalje“ sa srednjoškolskim obrazovanjem, od svih zdravstvenih djelatnika, jedine nemaju mogućnost redovitog nastavka školovanja u struci.

Program školovanja je izrađen na osnovu slijedećih temeljnih načela

- Preporuke SZO (Health 21: Copenhagen, 1998)

- Kompetencijama primalja, koje propisuje Sektorska direktiva EU 2005/36 EG a odnosi se na teoretsko obrazovanje - opće i specifične predmete za primaljsku djelatnost,
    kao i praktično  osposobljavanje uz stručni nadzor

- Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o očuvanju i poboljšanju zdravlja (ciljevi WHO za 21. stoljeće), kao i Međunarodne udruge primalja (ICM)

- Načelima europskog visokog školstva (Bolonjska deklaracija)

- Potrebama populacije te uvažava trend razvoja struke i predviđenih potrebe u budućnosti

- Dosadašnjem radu i iskustvu primalja i drugih zdravstvenih djelatnika na određenom području

- Cilj 18 WHO – razvoj ljudskih resursa u zdravstvu do 2010. godine

 

Kompetencije (znanje i vještine) stečene završetkom studija

 • procjenjuje potrebe, planira, organizira i evaluira primaljsku njegu tijekom perinatalnog razdoblja planira i provodi zdravstvenu edukaciju žena tijekom trudnoće i babinja
 • pruža primaljsku skrb tijekom trudnoće, poroda i babinja te kod ginekoloških bolesnica primjenjujući pritom proces primaljske njege: utvrđivanje potreba za primaljskom njegom, definiranje problema, ciljeva, provođenje tj. intervencija te evaluacija
 • pruža stručnu pomoć pri porođaju tj. vodi fiziološki porođaj u bolnici rodilje
 • planira i provodi primaljsku njegu novorođenčadi, ugrožene novorođenčadi i nedonoščadi tijekom boravka u rodilištu i kasnije u kući puerpere
 • organizira i nadzire provođenje primaljske njege na ginekološko-porođajnim odjelima provodi individualnu i grupnu edukaciju trudnica i babinjača prema utvrđenim potrebama, program pripreme trudnice za porođaj
 • uključena je u programe ranog otkrivanja malignih bolesti u žena, u rješavanje problema žena u menopauzi te u organiziranje savjetovanja kroz udruge žena i razne asocijacije
 • sudjeluje u svim suvremenim dijagnostičkim postupcima (fizikalni pregled, UZV dijagnostika, CTG, amnioskopija, pH metrija...) te provodi one za koje je posebno educirana
 • prepoznaje patološka stanja u vrijeme trudnoće, porođaja ili babinja te promptno reagira i pomaže porodničaru pri vođenju rizičnih porođaja i provodi zdravstvenu njegu
 • odgovorna je za ginekološke i porodničke instrumente, uključujući njihovu pripremu i sterilizaciju provodi primjenu ordinirane lokalne, peroralne i parenteralne terapije
 • odgovorna je za trajnu edukaciju primalja i drugog osoblja

Primalje imaju priliku raditi u različitim zdravstvenim ustanovama i steći iskustvo u svim aspektima sestrinske skrbi za majku i dijete. Primalje imaju mogućnosti ostvariti uspješnu karijeru na mnoge različite načine. Može postati specijalist za kliničku praksu ili primalja-savjetnica; u menadžmentu raditi kao voditeljica primaljskih službi ili postati «nadzornica primalja» na lokalnoj razini. Neke primalje radije odabiru akademsku karijeru i bave se edukacijom i istraživanjem. Mogućnosti su beskrajne u zdravstvenoj službi.

Ciljevi obrazovanja

Zahtjevi Sektorske direktive «EU 2005/36 EG» u kliničkom i praktičnom osposobljavanju primalja:

 • Edukacija trudnica uključujući i 100 prenatalnih pregleda
 • Primaljska skrb rodilje i vođenje 40 žena u porodu
 • Student/ica mora izvesti 40 poroda. Ukoliko taj broj nije moguće izvesti zbog pomanjkanja rodilja, može sa sniziti na 30 pod uvjetom da student/ica aktivno sudjeluje – asistira kod dodatno 20 poroda
 • Aktivno sudjeluje - asistira kod poroda zatkom. Ukoliko to nije moguće zbog pomanjkanja takvih poroda, može se učiti na modelu
 • Izvođenje epiziotomije i uvođenje u šivanje epiziotomije i manjih ruptura. Uvođenje se treba sastojati od teoretskog znanja i praktične poduke. Ukoliko to nije moguće, šivanje se može učiti na modelu
 • Primaljska skrb i vođenje 40 rizičnih trudnica, poroda ili rodilja
 • Primaljska skrb i nadzor s pregledom najmanje 100 rodilja i zdrave novorođenčadi
 • Praćenje i primaljska skrb ugrožene novorođenčadi kao što su prijevremeno rođeni, preneseni,  oštećeni i bolesni
 • Primaljska skrb žena kod patoloških stanja u ginekologiji i porodništvu
 • Uvođenje u zdravstvenu skrb i primaljstvo na području medicine i kirurgije. Uvođenje se treba sastojati od teoretskog znanja i praktične poduke.

Teoretska i tehnička izobrazba uravnoteženi su i koordinirani s kliničkom izobrazbom, te se takva znanja i iskustva mogu usvojiti na odgovarajući način.

Klinička nastava ima oblik prakse u radu na bolničkim odjelima ili drugim zdravstvenim ustanovama, koje su odobrila nadležna tijela. Kao dio prakse, studenti/ce-primalje sudjeluju u aktivnostima odjela u mjeri u kojoj te aktivnosti doprinose njihovoj izobrazbi.