O nama

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

O nama

Visoka zdravstvena škola u Mostaru osnovana je u svibnju, a počela sa radom  2. listopada 2000.

Uz ranije osnovanu Srednju medicinsku školu (1949 god.)  i Medicinski fakultet (1997 god.) omogućeno je školovanje svih profila zdravstvenih radnika u Mostaru. U svibnju 2008. godine Visoka zdravstvena škola mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija.

Fakultet zdravstvenih studija  je visoko obrazovna ustanova u sastavu Sveučilišta u Mostaru, koja ustrojava i izvodi sveučilišne dodiplomske i diplomske studije, obavlja stručni i znanstveni rad u znanstvenom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva, te ustrojava i provodi izdavačku, bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave znanstvenog  i stručnog rada. Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija i Senat Sveučilišta odobrio je pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva i specijalistički diplomski studij primaljstva u akademskoj 2011./2012. godini, a u 2014./2015. godini pokretanje preddiplosmkog sveučilišnog studija primaljstva, diplomskog sveučilišnog studija sanitarno inženjerstvai doktorskog studija. 

Fakultet zdravstvenih studija izvodi sveučilišne preddiplomske studije za stjecanje zvanja:

Sveučilišni preddiplomski studij po Bolonjskom procesu:

 1. sveučilišni prvostupnik -ca (baccalaureus) medicinska sestra-tehničar (180 ECTS)
 2. sveučilišni prvostupnik-ca (baccalaureus) fizioterapeut (180 ECTS)
 3. sveučilišni prvostupnik-ca (baccalaureus) radiološke tehnologije (180 ECTS)
 4. sveučilišni prvostupnik-ca (baccalaureus) sanitarnog inženjerstva (180 ECTS)
 5. sveučilišni prvostupnik-ca (baccalareus) primaljstva (180 ECTS)

Fakultetsko vijeće je donijelo odluku da se u akademskoj 2008/2009 godini osnuju magistarski (II stupanj) s 120 ECTS bodova. Nastavni plan i program odobrilo je Fakultetsko vijeće i Senat Sveučilišta za sveučilišni diplomski studij – magistarski studij.

 • Diplomski studiji:
 • Klinička zdravstvena njega
 • Klinička fizioterapija
 • Radiološke tehnologije
 • Sanitarno inženjerstvo
 •  
 • Nastavni plan i program prilagođen je europskim standardima.