Misija, vizija i ciljevi Fakulteta

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Misija, vizija i ciljevi Fakulteta

Temeljni razlog postojanja Fakulteta je iskazan u ovim dokumentima, koji su usmjereni na osiguranje visokog standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja u sestrinstvu, istraživanja u oblasti biomedicinskih znanosti i ostvarenju prvorazrednih standarda u liječenju i zdravstvenoj skrbi.

Misija Fakulteta zdravstvenih studija je poticanje razvoja, širenja i korištenja znanja  s područja zdravstva na lokalnoj i regionalnoj razini, uz prepoznatljivost  koja će biti atraktivna za domaće i strane studente, kao i najviše edukacijske standarde koji će osposobiti studente za rad u međunarodnom okruženju.

Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je postati vodeća institucija u regiji, koja je uključena u europski prostor visokog obrazovanja.
 

U narednih pet godina Fakultet želi ostvariti:

 1. promociju principa izvrsnosti u zdravstenoj i sestrinskoj edukaciji, istraživanju i zdravstvenoj njezi,
 2. edukaciju koja je temeljena na znanstvenim, etičkim i humanističkim principima,
 3. poboljšanju sposobnosti za prakticiranje zdravstvene njege, prevenciju bolesti i provođenju intervencija,
 4. edukaciju temeljenu na tri bolonjska ciklusa,
 5. razumijevanju i primjeni znanstvenih metoda, uz mogućnost znanstvenog istraživanja,
 6. uvođenje doživotnog učenja i učenja na daljinu,
 7. subspecijalističku edukaciju u skladu s potrebama regije, uz konzultaciju s ministarstvima obrazovanja.


Strateški ciljevi

 1. Kontinuirano harmoniziranje nastavnog plana i programa u odnosu na nastavne planove i programe europskih sveučilišta.
 2. Primjena podučavanja prilagođenog studentima, kao i smještanje studenata u središte nastavnog procesa, uključujući cijelo životno učenje, korištenje suvremenih nastavnih metoda i mentorskog rada sa studentima.
 3. Doseg najviših obrazovnih standarda koji će osposobiti diplomante za rad u međunarodnim okvirima.
 4. Promoviranje studentske kreativnosti kombiniranjem različitih metoda učenja.
 5. Promoviranje znanosti temeljene na dokazima.
 6. Razvijanje temeljnih kompetencija u svim disciplinama.  
 7. Utvrđivanje akademskih standarda temeljenih na mehanizmima osiguranja kvalitete.
 8. Stvaranje mreže partnerskih institucija kroz regionalnu i europsku sveučilišnu znanstvenu suradnju, kao i članstvo u europskim i svjetskim sveučilišnim udruženjima.
 9. Stvaranje i uključivanje generacije mlađih nastavnika u edukacijskom proces.
 10. Sudjelovanje u europskim projektima kojima je moguće financirati postdiplomske studije.