Edukativni linkovi

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Edukativni linkovi

E-atlas Anatomije  - http://www.atlasofanatomy.com/
E-Atlas of Human Embriology - http://www.embryo.chronolab.com/
E-atlas Radiologije - http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/Anatomy_Modules/Page1.html
E- atlas mozga - The Whole Brain
Atlas of Brain Perfusion SPECT
Atlas of Myocardial Perfusion SPECT
Flytrap Brain Atlas
Fizioterapija - http://www.lib.polyu.edu.hk/internet/physio.html
Fizioterapija - http://www.fizioterapeut.org/
BioMed Centra - Journals A-Z - http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
Ljudsko tijelo - http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/
Osjetila -  http://www.hhmi.org/senses/

Medicinske publikacije

www.library.tmc.edu/ejournals.html- popis većine svjetskih stručnih medicinskih publikacija
bmj.com - British Medical Journal
www.studentbmj.com - najveći medicinski časopis za studente na internetu
www.mja.com.au - Medical Journal of Australia
www.thelancet.com - Lancet Interactive
www.medscape.com
www.clinical-cardiology.org
www1.mosby.com
www.nejm.org - New England Journal of Medicine
www.sciencemag.org - Science
smk.mef.hr - Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta u Zagrabu
www.freemedicaljournals.com - jedna od najvećih arhiva besplatno dostupnih medicinskih publikacija
http://emedicine.medscape.com/radiology - Članci iz radiologije

Medicinski pretraživači

HealthYahoo
www.medweb.emory.edu - linkovi na razna sveučilišta
www.medexplorer.com - veliki besplatni medicinski pretraživač
www.medicalconferences.com - pretraživač medicinskih konferencija po svijetu
www.modernhealthcare.com/meetings/main.php3-pretraživač med.konferencija
www.mwsearch.com
www.medlinepro.com
www.achoo.com
www.medwebplus.com
www.sciencedirect.com
BioMed Central -  je neovisna izdavačka kuća koja pruža izravni slobodni pristup recenziranim znanstvenim radovima na području biomedicinskih istraživanja.
 

Opće medicinske stranice

Mentalhelp.net - mentalne bolesti
www.healing well.com - bolesti, poremećaji, sindromi
www.cancer.gov - edukativne informacije o raku
http://www.psihonet.com/- Zdravstveni portal Psihonet pruža informacije o bolestima, dijagnostičkim postupcima te mogućnostima liječenja u psihijatriji
http://www.mayoclinic.com - Mayo Clinic
http://www.psihonet.com - psihijatrija, neurologija i psihologija
http://www.centar-zdravlja.net/- Portal za zdravlje i ljepotu
http://www.vasezdravlje.com - Portal o zdravlju
http://www.medicina.hr - baza sa više stotina aktualnih tekstova iz različitih područja medicine.         
http://www.cybermed.hr - Zdravstveni portal
http://www.who.int/en/ - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)
http://www.vitamini.hr/ - Portal nudi najnovije informacije iz područja nutricionizma, prehrambene tehnologije, te očuvanja zdravlja i prevencije bolesti.
http://www.medicinenet.com - informacije o bolestima, medicinskim postupcima i farmaceutskim proizvodima
http://www.regpok.hr/- registar kliničkih pokusa na hrvatskom jeziku