Diplomski studij Klinička zdravstvena njega

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Diplomski studij Klinička zdravstvena njega

Drugi ciklus obrazovanja iz područja sestrinstva je prikladna razina obrazovanja  za profesionalne medicinske sestre koje se nalaze u ulozi koja zahtjeva  napredne vještine  kako bi mogle i pružati zdravstvenu skrbi biti organizator procesa pružanja zdravstvene skrbi.

Medicinska sestra sa završenim diplomskim studijem je ,kao bolnički stručnjak, također sposobna biti u funkciji predavača unutar obrazovnog programa iz područja sestrinstva.

Međutim primarni fokus obrazovanja bi trebala biti bolnička uloga sestre. Elementi poput upravljanja procesom skrbi, te obrazovne teorije i metode, važan su element, no primjenjivati ih mogu samo one sestre koje su stručnjaci u naprednim kliničkim vještinama i znanju.

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 

a)  Kompetencije u obrazovnom procesu.

Medicinska sestra  sa završenim magisterijem sposobna je biti u funkciji predavača unutar obrazovnog programa  iz  područja sestrinstva. Biti će osposobljena za pripremu i izvođenje nastave  i vježbi kao i posebni klinički vježbi na modalitetima  i aparatima iz područja zdravstvene njege

                                                                                                       

 

b) Kompetencije u upravljačkom  procesu

Primarni fokus magistarskog obrazovanja bi trebala biti bolnička uloga sestre. Elementi poput upravljanje procesom zdravstvene njege  te obrazovne teorije i metode, važan su element, no primjenjivati ih mogu samo one sestre  koje su stručnjaci u naprednim kliničkim vještinama i znanju. Rad posebno fokusiran na planiranje, upravljanje i rukovođenje zadacima  i procesima  zdravstvene njege  te bolničkim tehnologijama. Za analizu podataka i sakupljanje statističkim informacija na kojima se bazira dugoročno planiranje, za kontrolu i cirkulaciju  dokumentacija pacijenata i drugih povjerljivi informacija. Rad u timskom vođenju odjela  gdje će biti odgovorni u odlučivanju i svakodnevnom djelovanju. Koristeći sinergiju znanja i informatike, medicine i medicinske tehnologije, etike, upravljanja ,  pomažu u razvijanju sustava  koji će doprinijeti uspješnijem liječenju , medicinskom istraživanju, planiranju, promjenama i inovacijama u sustavu te financijskom boljitku organizacijskih jedinica  kao i zdravstvene ustanove u cijelosti. Usvajanje i provođenje mjera za kontrolu kvaliteta  prema usvojenim međunarodnim standardima  iz područja zdravstvene njege.

      Provođenje marketinga u zdravstvu.

 

c) U stručnom procesu

 

Studenti će znati provoditi opću njegu, nadzirati rad mehaničkog ventilatora, provoditi invazivni monitoring, postavljati periferne venske putove, asistirati pri postavljanju centralnih venskih katetera, asistirati kod ostali invazivnih zahvata, provoditi enteralnu i parenteralnu prehranu, vršiti kontinuiranu analgeziju, provesti izolaciju i postupak s infektivnim bolesnikom, provoditi reanimacijski postupak, hemofiltraciije i plasmafereze, uočiti hitna stanja, poznavati načina rukovanja cjelokupnom medicinskom opremom.

Sposobnost kritičke i točne procjene, planiranja, interveniranja  i evaluacije zdravlja i bolesnih stanja  pacijenata ( pojedinaca, obitelji i društva općenito) bi trebao biti primaran cilj magistarskog obrazovanja iz područja sestrinstva.