3. godina sanitarnog inženjerstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

3. godina sanitarnog inženjerstva
   Predmet
  V sem
  VI sem
 
Ukupno
ECTS
 
 
P
S
PR
P
 S
PR
P
S
PR
STRUČNI/JAVNOZDRAVSTVENI KOLEGIJI
 1 Infektologija  30  10  35        30  10  35  3
 2 Kemijska i mirkobiološka analiza namirnica  10  15  40        10  15  40  2,5
 3 Protiv radiološka zaštita  15  10  30        15  10  30  2
 4 Higijena objekata  10  15  40        10  15  40  2,5
 5 Toksikologija i prva pomoć u sanaciji okoliša        30  20  35  30  20  35  3,5
 6 Suzbijanje prijenosnika bolesti i DDD        30  20  35  30  20  35  3,5
 7 Sanitarna inspekcija        20  20  30  20  20  30  3
 8 Javno zdravstvo u izvanrednim prilikama i masovnim nezgodama        20  20  30  20  20  30  3
 9 Izrada diplomskog rada      500            500  16
 DRUŠTVENE ZNANOSTI
 10  Engleski jezik III  15  10  25        15  10  25  2
 11  Zdravstveno zakonodavstvo i ekološka etika        20  10  20  20  10  20  2
IZBORNI KOLEGIJI
 14 Hospitalne infekcije  20 10  30        20 10 30 2
 15          20 10 30  20 10 30 2
 LJETNA PRAKSA
 16. Ljetna praksa III                  400 13