2. godina radiologije

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

2. godina radiologije
  Predmet
III sem
IV sem
Uk.
ECTS
P
S
PR
P
S
PR
P
S
PR
RADIOLOGIJA
 1  Radiografija skeleta
60
30
105
     
60
30
105
11,5
 2  Konvencionalne radiološke metode      
50
10
60
50
10
60
6
 3  Teorija slikovnog prikaza      
60
15
30
60
15
30
6
 4  Računala u radio logi
25
 
50
     
25
 
50
5,5
 5  Dig. substrakciona angiografija
15
15
30
     
15
15
30
2,5
 6  Magnetna rezonanca      
15
10
40
15
10
40
2
 7  Kontrastna sredstva
15
15
       
15
15
 
1,5


KLINIČKE ZNANOSTI
 8  Farmakologija
30
 
15
     
30
 
15
2,5
 9  Interna medicina
30
 
30
     
30
 
30
3,5
 10  Kirurgija      
30
 
30
30
 
30
3,5
 11  Zdravstvena njega
15
15
35
     
15
15
35
1,5
 12  Anestezija, reumatologija i intezivno liječenje      
20
 
35
20
 
35
2


DRUŠTVENE ZNANOSTI
 13  Engleski jezik        
30
   
30
 
1,5
 14  Zdr. pravo i etika
30
15
       
30
15
 
1,5
 15  Zdr. psihologija      
30
 
15
30
 
15
2
IZBORNI KOLEGIJI
 16  Higijena s preventivnom med.      
15
 
15
15
 
15
1,5
 17  Multiplanarni prikaz      
15
 
30
15
 
30
1,5
LJETNA PRAKSA
 18  Stručna praksa                
300
4