2. godina preddiplomskog studija primaljstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

2. godina preddiplomskog studija primaljstva
r.br. KOLEGIJ I. semestar II. semestar ECTS
    P S V P S V  
                                   PRIMALJSTVO I PRIMALJSKA PRAKSA
1. Osnove istraživačkog rada u primaljstvu       30 10 20 3
2. Postnatalna primaljska njega       30 20 70 6
3. Prenatalna primaljska njega 40 30 100       7
4. Primaljska njega u ginekologiji       40 30 80 7
5. Primaljska njega zdravog novorođenčeta       15 10 45 4
6. Primaljska njega u porodu 60 35 250       9
7. Klinička ljetna primaljska praksa II           300 4
                                    BAZIČNE ZNANOSTI
8. Prehrana i dijetetika 30 20 20       2
9. Spolni odgoj i planiranje obitelji 20 20 20       3
KLINIČKE ZNANOSTI
10. Ginekologija 30 0 0       2
11. Komplikacije u porodu i puerperiju       30 15 0 3
12. Osnove kliničke medicine 30 0 0       2
13. Zdravo novorođenče 15 5 0       1
DRUŠTVENE ZNANOSTI
14. Engleski jezik II       10 10 20 2
15. Zdravstvena psihologija 20 10 10       2
16. Medicinska sociologija 20 0 0       1
IZBORNI KOLEGIJI
17. Psihologija porodne boli 15 0 0       1
18. Rad s grupom u primaljstvu       15 10 5 1
UKUPNO 280 120 400 170 105 415 60
800 815