2. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

2. godina

Diplomski studij Radiološka tehnologija  2.godina

 

Predmet (Obvezni)

 

Ukupno

ECTS

Pred

Sem

Vježbe

OR

Intervencijske i angiografske.metode.i uređaji

30

30

60

130

250

10

Metode i uređaji MR

30

30

60

130

250

10

Metode i uređaji CT

30

30

60

130

250

10

Digitalni radiografski sustavi

20

15

45

45

125

5

Kompjuterizirane  radiološke metode

15

15

45

50

125

5

Medicinska etika

15

 

 

110

125

5

Magistarski rad

 

 

 

375

375

15

Ukupno

140

120

270

970

1500

60