1. godina sestrinstva - Novi NPP

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

1. godina sestrinstva - Novi NPP
I. semstar
Naziv kolegija P S V PKV KLV KLVM LV Učenje Uk ECTS
Filozofija i etika u zdravstvenoj njezi 20 10 0 0 0 0 0 10 40 2
Osnove zdravstvene njege 40 10 0 40 0 160 0 10 260 9
Anatomija 30 0 0 15 0 0 0 30 75 3
Fiziologija 30 0 10 5 0 0 0 30 75 3
Mikrobiologija i parazitologija 20 0 0 0 0 0 15 15 50 2
Osnove medicinske kemije i biokemije 15 5 0 0 0 0 20 10 40 1,5
Dijetetika 15 10 10 0 10 0 0 10 55 2
Komunikacijske vještine 15 0 15 0 0 0 0 10 40 1,5
Sociologija zdravlja 20 15 0 0 0 0 0 10 40 1,5
Engleski jezik I 0 30 0 0 0 0 0 5 35 1,5
Sestrinstvo temeljeno na dokazima (IK) 10 10 0 0 15 0 0 5 40 1,5
Upravljanje stresom u sestrinskoj praksi (IK) 15 15 0 0 5 0 0 5 40 1,5
UKUPNO 230 105 35 60 30 160 35 150 795 30
II. semestar
Informatika u zdravstvenoj njezi 15 0 10 0 10 0 0 10 45 2
Proces zdravstvene njege 40 10 0 40 80 100 0 10 280 10,5
Kliničke vježbe zdravstvene njege I 0 0 0 0 120 30 0 0 150 6
Higijena i socijalna medicina 15 15 10 0 0 0 0 10 50 2
Patologija 20 0 0 0 10 0 0 15 45 2
Patofiziologija 30 0 0 0 0 0 0 15 45 2
Zdravstvena psihologija 20 0 0 0 0 0 0 10 30 1
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 20 0 10 0 0 0 0 10 40 1,5
Sigurnost bolesnika (IK) 15 0 0 0 15 0 0 10 40 1,5
Temeljni hitni medicinski postupci (IK) 15 0 0 0 15 0 0 10 40 1,5
UKUPNO 190 25 30 40 250 130 0 100 765 30

P - predavanja, S – seminari, V – vježbe, PKV – vježbe u praktikumu, KLV – kliničke vježbe, KLVM – kliničke vježbe s mentorom, LV – laboratorijske vježbe

2. godina studija sestrinstva - Novi NPP

3. godina studija sestrinstva - Novi NPP