1. godina sanitarnog inženjerstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

1. godina sanitarnog inženjerstva
   Predmet
  I sem
  II sem
 
Ukupno
ECTS
 
 
P
S
PR
P
 S
PR
P
S
PR
BAZIČNE ZNANOSTI
 1  Kemija I 35  15 50       35 15 50  7
 2  Biofizika  25  20  40        50  25  40  3
 3  Osnove matematike  25  20  40        25  20  40  3
 4  Biologija i humana genetika  30  15  45        30  15  45  3
 5  Biokemija       30 15 45  30  15  45  4
 6  Medicinska i sanitarna mikrobiologija i virusologija  50  10  75        50  10  75  7
 7  Kemija II        30  20  50  30  20  50  6
 8  Anatomija i histologija 15 10 25        15  10  25  3
 9  Fiziologija        15  10  25  15  10  25  2
 10. Patologija       15 5 20 15 5 20  2
11. Patofiziologija       15 5 15 15 5 15 2
 12.  Medicinska statistika s informatikom        30  10  35  30  10  35  3
 DRUŠTVENE ZNANOSTI
 12  Engleski jezik I  15  10  25        15  10  25  2
 13  Osnovne medicinske psihologije s psihologijom rada        15  10  20  15  10  20  2
IZBORNI KOLEGIJI
 14  Medicinska sociologija  10  5  10        10  5  10  1
 15  Komunikacijske vještine        10  5  10  10  5  10  1
 LJETNA PRAKSA
 16. Ljetna praksa I                  400 10