1. godina radiologije

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

1. godina radiologije
R.BR. KOLEGIJ I. SEMESTAR II. SEMESTAR ECTS
    P S V P S V  
RADIOLOGIJA
1. Radiološka propedeutika       15   15 1,5
2. Uvod u radiologiju 45           2,5
3. Radiološka oprema       45 15 30 6
4. Radiobiologija i zaštita od zračenja       45   20 3
5. Radiološka anatomija i patologija 30 15 30       5,5
6. Radiološki riječnik i norme       30     1,5
7. Film i obrada       45   20 3
                                    BAZIČNE ZNANOSTI
8. Anatomija 30 30 30       6,5
9. Fizika 60 15 15       4
10. Fiziologija 30 0 15       3
11. Patofiziologija       30 15 15 3
12. Patologija 30 5 10       3
13. Medicinska mikrobiologija i parazitologija 30   20       3
14. Fizika zračenja i elektronika       45 15 15 3
DRUŠTVENE ZNANOSTI
15. Engleski jezik I          30   1,5
16. Informatika 30   30       2,5
IZBORNI KOLEGIJI
17 Zdravstvena statistika       10 10 30 1,5
18. Tjelesna kultura           60 2
LJETNA PRAKSA
19. Ljetna klinička praksa I           300 4
UKUPNO 285 65 150 265 85 305 60
500 855