1. godina preddiplomskog studija primaljstva

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

1. godina preddiplomskog studija primaljstva
r.br. KOLEGIJ I. semestar II. semestar ECTS
    P S V P S V  
                                   PRIMALJSTVO I PRIMALJSKA PRAKSA
1. Osnove primaljske njege 60 60 40       6
2. Proces primaljske njege       60 60 40 6
3. Informatizacija i statističke metode u primaljstvu 20 10 30       4
4. Klinička ljetna primaljska praksa I           300 3
                                    BAZIČNE ZNANOSTI
5. Anatomija 45 0 15       4
6. Mikrobiologija i parazitologija 30 5 10       3
7. Embriologija i osnove humane genetike 30 10 0       2,5
8. Fiziologija s patofiziologijom 30 20 15       3
9. Biofizika i biokemija       30 15 15 3
10. Epidemiološke metode u primaljstvu       10 5 5 1
KLINIČKE ZNANOSTI
11. Fiziologija boli 20 10 0       2
12. Farmakologija       45 0 0 3
13. Mentalno zdravlje       30 10 0 2,5
14. Patologija       20 0 0 1
15. Porodništvo       90 20 30 7,5
DRUŠTVENE ZNANOSTI
16. Engleski jezik I       10 10 20 2,5
17. Promocija zdravlja, zdravstveni odgoj i obrazovanje 30 20 10       3,5
IZBORNI KOLEGIJI
18. Komunikacijske vještine 20 20 10       2
19. Zaštita od ionizirajućeg zračenja       10 10 5 1
UKUPNO 285 155 130 305 130 590 60
550 870