3. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Nadzor nad zaraznim bolestima
Infektologija
Higijena objekata
Protiv radiološka zaštita
Engleski jezik 3
Kemijska i mikrobiološka analiza namirnica