3. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Zdravstvena njega umirućeg bolesnika
Kliničko laboratorijska dijagnostika i osnove radiologije
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama
Zdravstvena njega u zajednici
Zdravstvena njega odraslih II
Klinička medicina III