3. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Intervencijska radiologija
Engleski jezik III
Nuklearna medicina i Nuklearno medicinska instrumentacija
Planiranje u radioterapiji
Modificirane radiološke metode
Kompjuterske radiološke metode