2. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Pedijatrija
Kardiopulmologija
Reumatologija
Fizioterapija I
Ginekologija
Engleski jezik II
Protetika i ortotika
Ortopedija
Dermatologija
Traumatologija
Onkologija
Prehrana u sportu
Sportska medicina