1. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Fiziologija
Anatomija
Patologija
osnove medicinske psihologije s psihologijom rada
Biologija i humana genetika
Medicinska statistika s informatikom
Kemija I
Medicinska sociologija
Engleski jezik I
Biofizika
Engleski jezik I
Osnove matematike