1. godina

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Patofiziologija
radiobiologija i zaštita od zračenja
Fizika zračenja i elektronika
Film i obrada
radiološka propedeutika
Radiološka oprema