Kalendar nastavne djelatnosti

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Kalendar nastavne djelatnosti

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije
Preddiplomski sveučilišni studij radiološke tehnologije
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Preddiplomski sveučilišni studij primaljstva
Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva
Diplomski studij radiološke tehnologije
Diplomski studij kliničke zdravstvene njege
Diplomski studij kliničke fizioterapije
Diplomski studij kliničke fizioterapije

 

Obrazac pretraživanja