Početna

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Novosti i obavijesti

Nastava iz kolegija Biologija i humana genetika počinje 8. prosinca 2014. godine s početkom u 11,00 sati na Klinici za infektivne bolesti SKB Mostar....
STUDENTI 2. G. STUDIJA SESTRINSTVA KOJI SU ZADOVOLJILI PROLAZ NA PISMENOM ISPITU IZ ENGLESKOG JEZIKA IIALBERTA ŠUTALOALMA ČADRAANA ĐOPAANA KAJIĆ...
Ovdje možete preuzeti rezultate ispita iz kolegija Komunikacijske vještine.
Predavanja kod prof. Šantića na kolegiju kardiopulmologija koja se trebala započeti u utorak, 2. prosinca s početkom u 8.00 sati prebacuju se za isti...
Usmeni dio ispita i upis ocjena iz kolegija Fizika kod prof. dr. sc. Zorana Primorca održat će se u petak 28. studenog 2014. godine u 12:00 sati na...
  Ovdje možete prijaviti ispit. Koristite Google Chrome kao web pretraživač.
Ovdje možete preuzeti seminarske teme za studente 1. g. sanitarnog inženjerstva za kolegij Medicinsla i sanitarna mikrobiologija.Pozitivno ocjenjeni...
Fakultet zdravstvenih studijaPredmet: Fizika -Pismeni dio ispita 19.11.Položili: R.br. 1. Alilović Ivana2. Barišić Danijela3. Bošković Marin4....
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA PREDMET:  Osnovne motoričke transformacije 1. Rezultati pismenog ispita održanog 10...
Studenti koji nisu pristupili usmenom dijelu ispita iz kolegija Engleski jezik I, moraju se javiti asistenticama na e-mail Kaji Mandić (kajamandic2@...

Stranice