Početna

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Novosti i obavijesti

Raspored studenata za ispit iz kolegija Kirurgija koji će se održati 31.03.2015. u 14:00 sati. R.br. Prezime i ime Batistić Pavao ...
Ispit iz predmeta Rad s grupom u sestrinstvu održat će se: Pismeni: 08.04. 2015. (srijeda) u 8,30 sati na Fakultetu Zdravstvenih studija.Usmeni...
Upis ocjena kod prof. dr. sc. Mladena Kvesića održat će se u ponedjeljak 30.ožujka 2015. godine. Studenti su obvezni dostaviti indekse u studentsku...
Završni ispit će se održati u utorak 31. ožujka 2015. godine u 09:00 sati na FZS. Završnom ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su položili sve...
Studenti koji su izabrali za mentora doc. dr. sc. Mladenku Naletilić  obvezni su doći 27.03.2015. godine u 09:00 sati na OFM
RASPORED STUDENATA ZA ISPIT IZ KOLEGIJA INFORMATIZACIJA I ADMINISTRACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI KOJI ĆE SE ODRŽATI 25.03.2015. U 13:00 SATI. ...
Temeljem članka 61. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ br. 04/12), članka 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-283/...
Temeljem članka 61. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ br. 04/12), članka 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-283/...
Student prijavljuje jednu od ponuđenih tema uz suglasnost voditelja završnog rada (mentora) na posebnom obrascu prijave teme za izradu završnog rada...
Ispit iz kolegija Modificirane radiološke metode održat će se u srijedu 25.03.2015. u 12.00 sati na fakultetu .

Stranice

Obrazac pretraživanja