Ovdje možete preuzeti podatke za upis u indeks.

Indeks je službeni dokument u koji se upisuju podaci o nastavnim predmetima prema nastavnom planu. U indeks nastavnik potpisom potvrđuje prisutnost predavanjima, seminarima i vježbama i upisuje završne ocjene iz položenih ispita. 

Prilikom ispunjavanja indeksa paziti da se podatci unose čitko, jasno i uredno.