Ime i prezime

Test-bodovi

seminar

Ocjena

Tea Daničić

29

?

 

Mirjana Milan

27

+

Dobar(3)

Ana Đopa

27

+

Dobar(3)

Anita Šimić

32

++

Vrlo dobar(4)

Josipa Lelas

25

+

Dovoljan(2)

Monija Bošnjak

24

+

Dovoljan(2)

Nikola Tomić

23

++

Dovoljan(2)

Rafaela Tomas

30

+++

Vrlo dobar(4)

Anamari Šantić

29

++

Vrlo dobar(4)

Anej Androšević

23

+

Dovoljan(2)

Siniša Tomić

13

+++

Nedovoljan(1)

Antonija Kvesić

30

++

Vrlo dobar(4)

Matea Perković

33

+++

Odličan(5)

Dino Peco

36

++

Odličan(5)

Silvija Palinić

28

+

Dobar(3)

Jagoda Prusac

24

+

Dovoljan(2)

Ivona Kukavica

29

+

Dobar(3)

Ivan Sičaja

27

+

Dobar(3)

Studenti koji su ranije polagali:

 

 

 

Marko Čuljak(test, 10. Srpnja)

25

++

Dobar(3)

Marko Raković(test 28.kolovoza)

22

++

Dovoljan(2)