Prijave za II. (rujanski) razredbeni rok na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru primaju se od 01.09. do 06.09.2017. od 09:00 do 12:00 sati.

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentsku referadu prilažući potrebne dokumente:

  • Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
  • Svjedodžba o završnom ispitu (matura) i svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole (svjedodžbe moraju biti originalne ili, ako su originali predani na neki drugi fakultet, ovjerene kopije s potvrdom fakulteta gdje se nalaze originali). Pristupnici koji su srednju školu završili izvan BiH moraju priložiti rješenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ (adresa Stjepana Radića 3/III) da im se te svjedodžbe priznaju za nastavak školovanja u BiH.
  • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima – original;
  • Potvrda o prebivalištu - original,
  • Dokaz o uplati troškova postupka razredbenog postupka u iznosu od 50 KM (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija pri UniCredit banci 3381002200097762)
  • Popunjen formular koji se dobije na Fakultetu.

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

Broj slobodnih mjesta:

STUDIJ

REDOVITI

REDOVITI UZ PLAĆANJE

IZVANREDNI

UKUPNO

Studij sestrinstva

0

4

24

28

Studij fizioterapije

0

14

0

14

Studij radiološke tehnologije

0

8

0

8

Studij sanitarnog inženjerstva

0

28

0

28

Studij primaljstva

4

14

9

27

Termin održavanja  II. (rujanskog) razredbenog roka:

STUDIJSKI SMJER

VRIJEME ODRŽAVANJA

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva

utorak, 12.09.2017. god. u 09:00 h

Sveučilišni preddiplomski studij radiološke tehnologije

utorak, 12.09.2017. god. u 12:00 h

Sveučilišni preddiplomski studij primaljstva

utorak,  12.09.2017. god. u 12:00 h

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije

srijeda, 13.09.2017. god. u 09:00 h

Sveučilišni preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva

srijeda, 13.09.2017. god. u 12:00 h

 

21 srp