Katedra za istraživački rad

Katedra za istraživački rad

Pročelnik katedre: doc. dr. sc. Ivica Brizić

Kolegiji:

1. Osnove istraživačkog rada
2. Etičko povjerenstva
3. Odbor za diplomski rad
4. Odbor za magistarski rad