Ovdje možete preuzeti Odluku o prijedlogu studenata za dodjelu Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju na Sveučilištu u Mostaru u akadamskoj 2017./2018. godini.