Studenti koji obnavljaju prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija radiološke tehnologije i fizioterapije dužni su se javiti u studentsku referadu najkasnije do srijede, 17. listopada do 12,00 sati.