Položili:

  1. ALILOVIĆ, Kristina
  2. BOKAN, Jela
  3. DUJIĆ, Gabrijela
  4. GUDELJ, Marta
  5. HRSTIĆ, Marta
  6. LASIĆ, Martina
  7. PERIŠA, Matea
  8. TOPAL, Monika
  9. VLATKOVIĆ, Anđela

 

Napomena: uvid u rezultate i upis ocjena su u petak 13. 07. 2018. od 11.00 do 11.30 sati.